::Forside
::Om markedsundersøkelser
:: Triaba Panel
:: Triaba på Facebook
::Norske sider
::Svenske sider
::Danske sider
::Finske sider
::Europe
::America
::Australia & New Zealand
::Asia
::Africa
::Internasjonale sider
::Mystery shopping
::Jobbe med markedsføring?
::Produkttesting
::Lag egen nettside
::Les e-post - bli betalt
::Andre tips
::Kontakt
Betalte spørreundersøkelser i Norge 3--------------------------------------------------------------------------------

Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7--------------------------------------------------------------------------------

GallupPanelet
GallupPanelet er en database med medlemmer som har sagt seg villige til å delta i spørreundersøkelser. Panelet er satt sammen på en måte som gjør at medlemmene er mest mulig representative for den norske befolkningen (15 år + med internettilgang). Det betyr at panelet er et lite Norge i miniatyr. Som medlem i GallupPanelet sier du deg villig til å delta i markedsundersøkelser. Vi har en database med i overkant av 35 000 medlemmer som har sagt seg villig til å være med. Deltakerne i GallupPanelet får poeng for alle undersøkelser de deltar i. Poengene kan senere byttes inn i gaver. Vi har et stort utvalg av produkter medlemmene kan velge mellom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aftenposten
Vi ønsker dine synspunkter på våre annonser og artikler. For å utvikle avisen videre er det viktig for oss å få dine synspunkter på hvordan du oppfatter våre annonser og artikler. Vi vil gjerne invitere deg til å delta i Aftenpostens internettbaserte leserpanel. Vi benytter selskapet RAM i Stockholm til gjennomføring og bearbeiding av resultatene. RAM gjør undersøkelser for aviser, magasiner og nettaviser over hele verden, og er ledende innen sitt felt både i Sverige og Norge. Blir du med i panelet, vil vi av og til sende deg et spørreskjema hvor vi stiller spørsmål om annonsene og det redaksjonelle innholdet i avisen. Du klikker deg raskt gjennom spørsmålene og samler samtidig poeng. Ønsker du å delta i vårt leserpanel, kan du bruke linkene nedenfor. Det er ingen formelle krav til deltagelse, foruten at du er leser.
Klikk her for å registrere deg til Aftenposten Morgen
Klikk her for å registrere deg til Aften
Klikk her for å registrere deg til A-Magasinet
Klikk her for å registrere deg til Aftenposten.no

--------------------------------------------------------------------------------

Stavanger Aftenblad
Si din mening - bli med i vårt leserpanel. Dine meninger er viktige for oss. Vi ønsker å vite mer om hvordan redaksjonelt stoff og annonser leses og oppfattes, slik at vi kan gi dere som bruker våre kanaler et bedre tilbud. Derfor inviterer vi deg til å være med i vårt nettbaserte leserpanel. I tillegg til ordinære premier, trekker vi hvert halvår en vinner av et reisegavekort pålydende kr. 10.000. Det er såre enkelt: Velger du å bli med i leserpanelet, får du av og til noen spørsmål om våre kanaler på nettet. Disse klikker du deg raskt gjennom, samtidig som du tjener poeng som du etterhvert kan bruke til å løse ut hyggelige bonusprodukter. Det spiller ingen rolle om du leser avisen sjelden eller ofte, ei heller om du er abonnent eller ei. Det er kun din ærlige mening som avisleser vi er ute etter.

--------------------------------------------------------------------------------

United-Supporteren     
Bli med i US' leserpanel! Med ambisjoner om å gjøre US bedre og enda mer interessant, inviterer vi deg herved til å bli med på å påvirke bladets innhold. Det kan du gjøre ved å bli med i vårt nyopprettede leserpanel. VINN TUR TIL OLD TRAFFORD - bli med i leserpanelet. Enten du finleser hvert eneste US eller bare leser bladet sporadisk, er vi interesserte i dine meninger. Ved å registrere deg og svare på tilsendte spørsmål om utvalgte artikler og annonser, vil du som takk for hjelpen kunne kvalifisere deg til å være med i trekningen av en tur til Old Trafford. Skulle du ikke vinne den fristende hovedpremien, vil du få muligheten til å sikre deg Uniteds hjemmedrakt og/eller andre fine premier. BESVARE PER E-POST
Ved å registrere deg som deltaker vil du etter hver utgave av United-Supporteren motta en mail som inneholder spørsmål relatert til innholdet. Disse tar kun kort tid å besvare - et lite minutt per artikkel.
REGLER: Du får 15 poeng for hver undersøkelse du besvarer. Disse kan senere veksles inn i United-souvenirer. Etter å ha besvart den første tilsendte undersøkelsen, vil du få tilgang til premielisten. Det kreves på ingen måte at du svarer på alt. Det er ikke nødvendigvis den som svarer oftest og mest som vinner tur til Old Trafford; derimot trekkes premien blant dem som har vært med og svart regelmessig. SVERIGE: Ved spørsmål om postnummer i registreringsskjemaet, ber vi dere av praktiske årsaker å ignorere dette. Skriv isteden 0000. DANMARK, FÆRØYENE og GRØNLAND: Ved spørsmål om postnummer i registreringsskjemaet, ber vi dere av praktiske årsaker å ignorere dette. Skriv isteden 9999.

--------------------------------------------------------------------------------

Norsk Golf
Norsk Golf fortsetter med sitt leserpanel, og vi har gleden av å invitere deg videre med til vår nye leserpanelsatsning. Målet med panelet er å bidra til en bedre leseropplevelse av bladet for deg som er NG-leser og golfentusiast. Ved å svare på spørsmål om innehold i bladet kan vi i Norsk Golf jobbe mot å gi deg enda mer relevant stoff i bladet. Norsk Golf har byttet leverandør for denne tjenesten til RAM – Research and Analysis of Media. Også det nye panelet vil basere seg på poeng for svar på undersøkelser, poeng som kan byttes inn i fine premier.

--------------------------------------------------------------------------------

I brev av 23.september 2010 fra Advokatfirma Aabø-Evensen & Co som representerer Norstat AS blir triaba bedt om fjerne all omtale og eksponering av Norstat og Norstats undersøkelsespaneler på nettsiden www.triaba.com og bloggen til TRIABA.COM. De skriver at "Norstat har ikke blitt forespurt om de faktisk ønsker denne typen eksponering på Deres nettsider, og har heller ikke et ønske om å få denne eksponeringen på deres nettsider og blogg, ei heller på andre nettsider De måtte administrere. Denne typen eksponering som skjer uten å ha innhentet samtykke fra den/de omtalen faktisk gjelder, strider mot god forretningsskikk i henhold til markedsføringsloven, og virker villedende for forbrukerne. Med den eksponeringen som gjøres på Deres nettsider fremstår det som om Norstat har gitt sitt samtykke til eksponeringen."

Vi har sendt mange e-poster i ettertid til de fleste av de norske paneleierne for å høre om de har innvendinger mot at de har en link her, men det er kun Norstat som har vært negativ.

--------------------------------------------------------------------------------

Gfk Norge
Consumer Scan – hva er det?
Jo, det er navnet på vårt husholdningsspanel. Panelet består av 1500 husholdninger som registrerer innkjøpene sine av dagligvarer (dvs. mat og hygieneprodukter) i tillegg til noen andre varegrupper som for eksempel klær og DVD-filmer. Til sammen gir disse 1500 husholdningene et bilde på hvordan handelen i Norge ser ut. Hvordan registrerer jeg dagligvarene jeg har kjøpt?
Du får en håndholdt skanner og annet nødvendig utstyr tilsendt. For hvert innkjøp som du, eller andre i din husholdning, har foretatt, skanner du strekkoden på varen og sender den til vår internetdagbok. Der legger du til opplysninger som for eksempel mengde, pris og hvem som bruker produktet. Ikke alle varer skal føres, produkter som melk, brød og egg, skal for eksempel ikke føres i dagboken. GfK henter informasjonen fra internetdagboken en dag i den påfølgende uken.

GfK Norge AS har vært etablert i Norge siden 1976. GfK bruker husholdingspanel for å måle forbrukeradferd blant norske konsumenter. Eksempelvis kan vi måle hvem som kjøper hva, hvor og til hvilken pris. Et panel gir oss muligheter til å fange opp og måle f. eks endret kjøpsadferd og prisutvikling over tid. Slik kan vi på et tidlig tidspunkt fange opp nye trender i forbrukeradferden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinionate
Welcome to Opinionate, a fresh concept in Online Opinion Polls. We believe you, the respondent, are key to our success. Our focus is on keeping you happy. We offer a wide range of interesting surveys and payout once your account balance reaches €15. Once you’ve registered, you’ll start receiving invitations to participate in our paid surveys. Our paid surveys cover a wide range of interesting topics and offer you the perfect opportunity to express your views while earning money. We offer a Cash Payment as a 'thank you' for your partipation in our surveys. Payments are made via PayPal, the global leader in online payments. Earn up to €10.00 for each survey you participate in. We will reward you with €0.35 for each new recruit that takes up your invitation. Note that there is a maximum of 10 referrals per member.

--------------------------------------------------------------------------------

GlobalTestMarket
GlobalTestMarket er en verdensomspennende teknologisk leder innen globale kundeundersøkelser sponset av GMI (Global Market Insite, Inc.). Vår overbevisning er at i de kommende år vil en voksende majoritet av undersøkelsesbasert forskning bli utført over Internett på grunn av de naturlige fordelene hva hastighet og interaktivitet angår.

Medlemmer av GlobalTestMarket blir invitert til å gjøre noe av betydning. Meld deg inn og delta i alle typer morsomme og interessante undersøkelser, og hjelp selskaper med å utvikle produktene og tjenestene du bruker hver dag. Tjen "Markedspoeng", som kan løses inn i penger, for hver undersøkelse du svarer på! Det er så enkelt, undersøkelsene kommer direkte i innboksen din, og så er du bare noen få klikk unna å tjene penger! Meld meg inn nå!

Fyll ut skjemaet ovenfor og få tilgang til alt du trenger for å bli vårt nyeste GlobalTestMarket-medlem. Det er helt gratis og trygt å være med. -relativt ofte undersøkelser.


--------------------------------------------------------------------------------

Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7--------------------------------------------------------------------------------


© Copyright 2009 - 2011 Betalte spørreundersøkelser på nett 3 - Tjen penger på markedsundersøkelser. All Rights Reserved.