::Forside
::Om markedsundersøkelser
:: Triaba Panel
:: Triaba på Facebook
::Norske sider
::Svenske sider
::Danske sider
::Finske sider
::Europe
::America
::Australia & New Zealand
::Asia
::Africa
::Internasjonale sider
::Mystery shopping
::Jobbe med markedsføring?
::Produkttesting
::Lag egen nettside
::Les e-post - bli betalt
::Andre tips
::KontaktOm markedsundersøkelser--------------------------------------------------------------------------------På nettet vil du finne mange selskaper som rekrutterer paneldeltagere til markedsundersøkelser. Belønningen for å delta vil variere avhengig av hvem som tilbyr undersøkelsen og hvor lang den er. Belønningstypen vil også variere, fra kontanter til poeng som du kan bruke til å veksle inn i produkter og lodd for å delta i konkurranser. Enkelte av selskapene gir deg også muligheter til å donere penger til veldedige formål.

Før du begynner å registrere deg på de ulike nettsidene bør du ta i betraktning at du blir ikke rik av å delta på spørreundersøkelsene. Det er godt mulig at du har sett enkelte sider som reklamerer med mange tusen i avkastning per måned, men min erfaring er at det ikke er mulig.

Du kan imidlertid øke inntekten ved å verve venner og bekjente til å delta. Som regel vil du motta 10 % av inntektene til de du verver som belønning eller poeng som du bruker til å kjøpe lodd eller produkter.

Fra nettutgaven til Store Norske Leksikon står det om spørreundersøkelser at;

"enquête – spørreundersøkelse, eller enkét [norsk utt. aŋke:t].
Spørreundersøkelse, gjerne ved bruk av strukturert spørreskjema med klare svaralternativer (brukt i meningsmålinger, «barometermålinger» av politiske holdninger, markedsundersøkelser og samfunnsvitenskapelig forskning). Den kan foretas som personlig, oppsøkende intervju, utsendte spørreskjema i posten, e-post, som telefonintervju eller ved hjelp av Internett. Utvalg av intervjuobjekter kan foretas ved hjelp av et statistisk representativt utvalg av en populasjon eller som mer tilfeldige stikkprøver.

Hvis vi sjekker hva de skriver om Markedsundersøkelser, står det at;

markedsforskning, markedsanalyse, markedsundersøkelse, systematisk innhenting og analyse av markedsinformasjon for å 1) identifisere og definere aktuelle problemstillinger om markedsforhold, 2) skape, forbedre og evaluere ulike markedsføringstiltak og 3) overvåke og kontrollere markedsføringsprosessen. Det kan være undersøkelser om livsstil, holdninger og kjøpevaner i en målgruppe, eller analyser av en merkevares omdømme (image). Innhentingen kan foretas via telefon, Internett, post eller personlig intervju, eller ved hjelp av fokusgruppe, observasjonsmetode eller eksperiment. Det kan også være analyser av data i egne databaser eller annen tilgjengelig markedsinformasjon. Markedsforskning bygger på samfunnsvitenskapelige modeller og metoder og foretas gjerne av profesjonelle institutter som Markeds-og Mediainstituttet (MMI), AC Nielsen eller Gallup.

--------------------------------------------------------------------------------

Opprettelse av PayPal konto
Før du skal begynne å melde deg inn i ulike panel for å svare på markedsundersøkelser, er det lurt å opprette en egen e-post adresse for dette formålet. Denne e-postadressen vil også være ditt "kontonummer" hos PayPal. Du kan i forkant opprett en konto hos Paypal hvor betalingen for å delta på undersøkelsene skal settes inn på. Merk at e-postadressen du registrerer deg med hos Paypal må samsvare med den du registrerer deg med i panelet. Å opprette konto hos payPal er gratis. Det er ingen krise hvis du ikke bruker samme e-postadresse, for du kan tilknytte opp til 6-8 e-postadresser til PayPal kontoen. Hvis du melder deg inn i typiske cint-panel, trenger du ikke å opprette konto hos PayPal før du melder deg inn. Når du foretar en utbetaling fra panelkontoen din, blir det automatisk opprettet en konto hos PayPal.

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.--------------------------------------------------------------------------------

Sjekk hva andre mener om panelet du skal melde deg inn i
Før du melder deg inn i et panel kan det være lurt å søke etter andre sine erfaringer ved å være medlem i det aktuelle panelet. Vær obs på at du får en subjektiv vurdering som ikke nødvendigvis er den riktige. Survey Police kan være et sted å starte å lete etter andre sine vurderinger. Denne er imidlertid ikke rettet mot andre land enn engelsk språklige land. Hvis du bor i Storbritannia kan du også sjekke ut nettstedet I-Love-Freebies-UK . Mine vurderinger av de norske panelene finner du på side 7 (Norske sider).

Andre forum/vurderinger:
SmartCanucks.ca i Canada har en stor oppdatert seksjon med freebies og et forum hvor det postes linker til undersøkelser samt vurderinger m.m.

Annikas er en linkside til undersøkelser rundt om i verden. Hun har mange kategorier og vurderinger av mange av panelene.

Big Big Forums - Coupons, Freebies, Deals & Discounts har en stor seksjon med freebies og undersøkelser.

--------------------------------------------------------------------------------

Kvalitetskontroll av selskapene som tilbyr undersøkelser m.v.:
Når du nå skal melde deg på ulike spørreundersøkelser, focus grupper eller mystery shopping, er det lurt å sjekke hvem som står bak (selskapet) og om de er medlemmer av organisasjoner som:

USA
AAPOR is an association of about 1,600 individuals who share an interest in public opinion and survey research.
The American Association for Public Opinion Research (AAPOR) is the leading professional organization of public opinion and survey research professionals in the U.S., With members from academia, media, government, the non-profit sector and private industry. AAPOR members embrace the principle that public opinion research is essential to a healthy democracy, providing information crucial to informed policymaking and giving voice to the nation’s beliefs, attitudes and desires.  It promotes a better public understanding of  this role, as well as the  sound and ethical conduct and use of public opinion research.

AAPOR:
Provides educational opportunities in survey research for experienced and beginning researchers, journalists and others.
Encourages researchers to adopt and promote high professional standards.
Develops information for the media and public about how surveys are conducted, how to interpret them and how to judge their value.
Produces resources on a range of survey and polling issues.
Publishes the authoritative and influential peer-reviewed journal Public Opinion Quarterly
Publishes Survey Practice, an online journal for survey practitioners


--------------------------------------------------------------------------------

USA/World Wide
One of the largest professional associations for marketers, has 38,000 members worldwide in every area of marketing. For over six decades the AMA has been the leading source for information, knowledge sharing and development in the marketing profession. www.marketingpower.com
The American Marketing Association commits itself to promoting the highest standard of professional ethical norms and values for its members (practitioners, academics and students). Norms are established standards of conduct that are expected and maintained by society and/or professional organizations. Values represent the collective conception of what communities find desirable, important and morally proper. Values also serve as the criteria for evaluating our own personal actions and the actions of others. As marketers, we recognize that we not only serve our organizations but also act as stewards of society in creating, facilitating and executing the transactions that are part of the greater economy. In this role, marketers are expected to embrace the highest professional ethical norms and the ethical values implied by our responsibility toward multiple stakeholders (e.g., customers, employees, investors, peers, channel members, regulators and the host community).

--------------------------------------------------------------------------------

Australia
AMSRO's mission is to maximise the long-term livelihood of its member companies by providing benefits through sharing information and representing their interests in areas including:
promotion of the industry, government and public relations, quality assurance, industry self regulation, workplace relations.

AMSRO pursues its mission by:
- taking steps to improve the awareness and regard for market and social research organisations in all sections of the community
- assisting members companies meet the highest quality assurance standards
- helping develop talent attraction strategies for the industry and talent retention for the industry
- representing and promoting the interests of member companies amongst government, regulators and other stakeholders
- undertaking all practical steps to improve the quality and professionalism of market and social research practices
- promoting industry self-regulation and providing a forum where reasonable complaints against member market and social research organisations can be objectively and promptly heard
- compiling statistical information about the industry and the marketplace for research
- promoting networks and exchange of information among industry leaders

--------------------------------------------------------------------------------

Europe
The Business Information Group is the European association of market research agencies that specialize in all types of market surveys and research, including competitor, customer and employee satisfaction surveys. Established in 1993, the Business Information Group has members in most European countries.

--------------------------------------------------------------------------------

Germany, Austria and Switzerland
Der BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. vertritt die Interessen seiner über 1.400 Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er bildet somit ein Experten-Netzwerk aus betrieblichen, akademischen und Instituts-Marktforschern, selbstständigen Beratern, Feldinstituten und anderen Dienstleistern. Das Selbstverständnis des BVM ist es, das Ansehen von Marktforschern und Marktforschung in der Öffentlichkeit zu erhöhen und die Qualifikation von Forschern sowie die Qualität der Forschung zu optimieren.

--------------------------------------------------------------------------------

CASRO USA
Founded in 1975, the Council of American Survey Research Organizations (CASRO) represents over 300 companies and research operations in the United States and abroad. CASRO is the “Voice and Values” of the survey research industry. We promote a rigorous code of conduct that enhances the image of survey research and protects the public's rights and privacy. We advocate our industry's effective self-regulation when legislators propose bills that threaten legitimate survey research. We champion legitimate research companies and marginalize disreputable research “pretenders” who threaten to tarnish the industry's reputation and alienate respondents. CASRO requires members to adhere to the CASRO Code of Standards and Ethics for Survey Research, a tough, internationally-cited set of standards, which has long been the benchmark for the industry.

CASRO provides its members with numerous benefits, including access invaluable industry data, and superb staff training and networking opportunities at workshops and conferences throughout the country.

CASRO has achieved unique status among all North American associations by serving as an active representative on numerous global initiatives and as chief liaison with several leading international associations.

CASRO's “Research Career Development” initiative reaches out to colleges and universities with information and resources to attract the best and brightest students and to make the survey research profession a career of choice

--------------------------------------------------------------------------------

USA/World
DMA is the leading global trade association of business and nonprofit organizations using and supporting multichannel direct marketing tools and techniques. DMA today represents more than 3,600 members from the US and 50 other nations, including the majority of the Fortune 100 companies. DMA works with you to provide tools and services you need to do your job better. Whether you are looking to grow your customer base, improve your ROI, enhance your team's direct marketing skills, or gain competitive advantage, DMA helps you succeed through its vast array of resources, offerings, and membership benefits.

DMAchoice™ is an online tool developed by the Direct Marketing Association (DMA) to help you manage your mail. This site is part of a larger program designed to respond to consumers' concerns over the amount of mail they receive, and it is an enhancement of the DMA's Mail Preference Service created in 1971. Learn more about DMAchoice

DMA's Mail Preference Service has been in existence since 1971. It stops most new direct mail solicitations, reducing mail volume by up to 80%. Last year alone, DMA's Mail Preference Service stopped 930 million pieces of direct mail from being sent in the United States. In fact, the service has been so successful at reducing unwanted mailings that it has been replicated in a number of other countries around the world.

--------------------------------------------------------------------------------


This certificate confirms that the shop has been certified by a Euro-Label Member and is allowed to display the Euro-Label seal on his website.

Euro-Label is the European electronic shopping Trustmark for consumers and retailers based on the European Code of Conduct. Euro-Label embodies four key principles: Fair trading, Complaint handling, Data protection and Secure payments.

--------------------------------------------------------------------------------

USA/Miami
The Florida Chapter of the Marketing Research Association is proud to be celebrating it's 15th anniversary this year. The chapter was incorporated in March 1992, and covers the state of Florida. The Florida Chapter has teamed up with other chapters, including Great Lakes, Atlanta Southeast, and New York to provide the best possible venue for conducting educational seminars, social events, and brain-storming sessions developed to meet the needs of our members.

The number one goal of the Florida chapter is to promote Florida as a quality state for marketing and opinion research as well as building and retaining the membership base. Ongoing activities geared toward reaching new members and generating volunteerism include participation in the Annual Chapter Conference, and a strong presence at MRA's Annual and Fall Educational Conference. Achieving active participation from members is a continuous challenge. The chapter currently has approximately 150 members.

--------------------------------------------------------------------------------

World Wide
The MSPA is the largest professional trade association dedicated to improving service quality using anonymous resources. With over 150 member companies worldwide, our diverse membership includes marketing research and merchandising companies, private investigation firms, training organizations and companies that specialize in providing mystery shopping services. Our member companies work with their clients to establish mechanisms to measure and improve levels of service.

--------------------------------------------------------------------------------

USA/New York
The New York American Marketing Association is an organization of marketing professionals from a broad range of industries who seek the knowledge to make themselves more effective marketers. Behind everything New York AMA does is a focus on giving marketers easier access to the industry's recognized thought leaders, best practices, trends, and resources. New York AMA produces a variety of events throughout the year that feature marketing experts and provide valuable networking opportunities. To keep its members connected, the New York American Marketing Association offers its members a Linkedin group exclusively for memebrs and the GreenBook®, the leading directory of marketing research companies and services worldwide.

--------------------------------------------------------------------------------

Norsk Markedsanalyse Forening Norway

Hva er Norsk Markedsanalyse Forening? Totalmarkedet for markedsanalyse var i 2006 ca. 850 mill, og det er bransje i vekst. Foreløpige omsetningstall viser at analysebransjen hadde en vekst i 2006 på 10,27%. Norsk Markedsanalyse Forening (NMF) er en ideell bransjeorganisasjon for all virksomhet som i videste forstand utøver eller bruker markedsanalyser. NMF´s hovedoppgaver:
virke for utvikling og anvendelse av markedsanalysens modeller, metoder og teknikker
fastsette etiske normer for medlemmenes utøvelse av markedsanalyse
utvide næringslivets, det offentliges og befolkningens kjennskap til og forståelse for markedsanalyse
ivareta medlemmenes faglige og bransjemessige interesser overfor offentlige
myndigheter, organisasjoner, institusjoner og andre foreninger
ivareta næringspolitiske spørsmål på vegne av analysebransjen
informasjonsarbeid overfor utvalgte målgrupper som myndigheter, opinion og media
iverksette aktiviteter og informasjonsarbeid som øker rekrutteringen til bransjen
synliggjøre bransjens rolle, funksjon og verdiskapning

--------------------------------------------------------------------------------

Marketing Research Tools
 • Blue Book
 • Electronic Statistics Textbook
 • ESOMAR Directory of Research Organizations
 • ESOMAR Market Research Glossary
 • Green Book
 • Measurement Converter
 • Quirks Supplier Directories
 • U.S. Census Bureau

  --------------------------------------------------------------------------------

  Industry Affiliations  --------------------------------------------------------------------------------

  How To Design A Survey

  How To Begin Your Survey Design Prokect Questionairres and Surveys - A free Tutorial 

  Online Survey Design Guide
  Smart Survey Design
  Survey Design Checklist
  Questionnaire Design and Surveys Sampling

  SurveyPro
  StatPac Survey Software
  SAS/STAT® Software
  Survey Gold

  --------------------------------------------------------------------------------

  Online Services
  Zommerang
  Survey Methods
  Survey Monkey

  --------------------------------------------------------------------------------

  International law marketing associations
  --------------------------------------------------------------------------------

  Australian professional associations
 • --------------------------------------------------------------------------------

  © Copyright 2009 - 2011 Betalte markedsundersøkelser, mystery shopping og produkttesting. All Rights Reserved.