::Home
::Navigating the Site
::Norway
::Sweden
::Denmark
::Finland
::Europe
::America
::Australia & New Zealand
::Asia
::Africa
::International surveys
::Kontakt

Plaćene ankete u Hrvatska------------------------------------------------------------------------

TalkToChange

Dobrodoðli u TalkToChange! Pomozite da ga oblikujemo, sudjelovanjem u naðim anketama. Pridruþite se ostalima i dajte svoje miðljenje o proizvodima, reklamama, inovacijama ... i upoznajte nove brendove, tvrtke, druge èlanove TalkToChangers

TalkToChange je inicijativa InSites Consulting. Prije je TalkToChange bio poznat pod nazivom InSites Panel. InSites Panel je promijenjen prema ovoj novoj inicijativi 2008. Cilj stranice je da zbliþimo èlanove i naðe partnere, naðe klijente i nas! Teme naðih anketa variraju. Ponekad pomaþete pri reklamiranju novog proizvoda. Ponekad izraþavate svoje miðljenje o marketinðkoj kampanji. Ponekad odluèujete o ambalaþi novog proizvoda. Moþemo Vas pitati i o Vaðim omiljenim Internet stranicama, Internet tehnologijama, … Sudjelovanje ãe uvijek biti zabavno i izazovno! TalkToChange je bolji od upitnika. Radimo ankete o forumima, blogovima, Internet grupama.... Na ovaj naèin ãete se upoznati s drugim èlanovima i razmijeniti miðljenja! Moþete osvojitisuper nagrade a na ovaj naèin ãete svojim sudjelovanjem dati svoju podrðkudobrotvornim organizacijama!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GlobalTestMarket

GlobalTestMarket was designed to give you the opportunity to get paid for directly influencing global market research. In partnership with top companies around the world, our online surveys offer you the ability to help influence the development of products and services that you use every day. Founded in 1999, GlobalTestMarket is powered by GMI (Global Market Insite, Inc.), one of the world's leading providers of market research. GMI serves more than 1400 clients in more than 60 countries worldwide, and provides a global solution for companies that wish to conduct online consumer research across multiple countries. This site was built to serve our participants around the world. Clients are only permitted to seek your opinions and preferences about relevant topics. Your contact information will not be shared and you will not be the target of marketing messages in any form as a result of joining GlobalTestMarket or visiting this site. GlobalTestMarket will reward you with MarketPoints for every online survey you complete. The value of MarketPoints is fixed against the U.S. Dollar at five cents per MarketPoint. Once you reach 1,000 MarketPoints, you can redeem your balance and we will send you a personal check.

------------------------------------------------------------------------


Kao èlan MindTake online panela æete putem e-maila redovito biti pozivani na sudjelovanje u aktualnim online anketama gdje æete po želji moæi izraziti svoje mišljenje. Na taj naèin imate moguænost uvijek biti najbolje informirani i postavljati buduæe trendove. Istovremeno, za svaku anketu ispunjenu u cijelosti prikupljate bodove koje možete zamijeniti za razne premije (npr. poklon bonovi kod Amazona, isplata u gotovini). Pored toga, stalno sudjelujete u našim nagradnim igrama.

------------------------------------------------------------------------

© Copyright 2009 - 2018 Plaćene ankete u Hrvatska. All Rights Reserved.