::Forside
::Om markedsundersøkelser
:: Triaba Panel
:: Triaba på Facebook
::Norske sider
::Svenske sider
::Danske sider
::Finske sider
::Europe
::America
::Australia & New Zealand
::Asia
::Africa
::Internasjonale sider
::Mystery shopping
::Jobbe med markedsføring?
::Produkttesting
::Lag egen nettside
::Les e-post - bli betalt
::Andre tips
::Kontakt
проучване на пазара в България-----------------------------------------------------------------

GlobalTestMarket
GlobalTestMarket was designed to give you the opportunity to get paid for directly influencing global market research. In partnership with top companies around the world, our online surveys offer you the ability to help influence the development of products and services that you use every day. Founded in 1999, GlobalTestMarket is powered by GMI (Global Market Insite, Inc.), one of the world's leading providers of market research. GMI serves more than 1400 clients in more than 60 countries worldwide, and provides a global solution for companies that wish to conduct online consumer research across multiple countries. This site was built to serve our participants around the world. Clients are only permitted to seek your opinions and preferences about relevant topics. Your contact information will not be shared and you will not be the target of marketing messages in any form as a result of joining GlobalTestMarket or visiting this site.
GlobalTestMarket will reward you with MarketPoints for every online survey you complete. The value of MarketPoints is fixed against the U.S. Dollar at five cents per MarketPoint. Once you reach 1,000 MarketPoints, you can redeem your balance and we will send you a personal check.

-----------------------------------------------------------------

TalkToChange
Добре дошли в TalkToChange! Помогнете да променим бъдещето като участвате в нашите проучвания. Станете част от всички онези, които изразиха мнението си за продукти, реклами, нововъведения … и разберете повече за марки, фирми, останалите участници в TalkToChange
TalkToChange е инициатива на InSites Consulting. Преди TalkToChange бе известно под името InSites Анкета (http://www.insitespanel.com/). InSites Анкетата бе променена през 2008 година, за да се превърне в тази нова инициатива. Целта на сайте е да приближим нашите членове до нашите партньори, клиенти и до самите нас!

Темите на нашите проучвания са изключително разнообразни. Понякога вие помагате за разработването на нов продукт. Понякога давате мнението си за рекламна кампания. Понякога вие определяте опаковката на нов продукт. Може да ви питаме също така за това кои са вашите предпочитани интернет страници, интернет технологии … Участието ви винаги ще бъде едно забавно предизвикателство за вас!

TalkToChange не се заключава само във въпросниците. Ние правим проучвания, използвайки и чат кутии, блогове, общности … Тук ще видите останалите членове и техните мнения!


-----------------------------------------------------------------


Регистрирайте се тук и ние ще Ви поканим веднага да попълните Вашата първа анкета, за която ще получите 10 respondi-точки = 2.00 лева.

Участието в панела е доброволно и може да бъде прекратено по всяко време от всяка от страните. Ако се откажете от панела, всичките Ви лични данни ще бъдат премахнати незабавно. За всяко изследване ще бъдете поканени лично чрез email . В този email ще бъдете информирани относно приблизителното време за попълване на анкетата, кога можете да попълните анкетата и с колко точки ще бъдете възнаградени за това.

Всеки участник може да се регистрира само ВЕДНЪЖ. Тъй като някои изследвания изискват участници в панела със специфични характеристики (напр. шофьори на автомобили, ученици, заети лица и т.н.), поради това определени респонденти ще бъдат избирани за различни проекти. Това означава, че не всички членове на панела ще участват във всички изследвания т.е. няма да бъдат избирани автоматично за всяка анкета.

-----------------------------------------------------------------


Като участник в Онлайн Панела редовно ще получавате по електронен път покани за участие в онлайн анкети и при интерес можете да изразите Вашето мнение. Така имате възможността да сте винаги добре информирани и да определяте бъдещите тенденции. Едновременно с това, при всяка изцяло попълнена анкета, събирате точки, които можете да размените за различни премии (напр. купон за Амазон, заплащане в брой). В допълнение, участието Ви в нашите игри с награди е гарантирано.

-----------------------------------------------------------------


Вие можете да подпомогнете за подобряването на продуктите и услугите в България!

С присъединяването си към нашия панел, Вие ставате част от най-многобройната общност за маркетингови проучвания в страната. Вашето ценно мнение, което подпомага подобряването на ежедневно купуваните и употребявани от Вас продукти, ще бъде заплатено от нас!!! За всяко участие, в зависимост от дължината, сферата и фокусната група на проучването, получавате различен брой маркетингови точки. Себестойността на 1000 маркетингови точки, събрани от Вас, е равна на 50 лева.
Ако отделите няколко минути и отговорите на въпросите по-долу, ще станете най-новият член на нашата онлайн общност. Във Вашата електронна поща периодично ще получавате покани за участие в различни проучвания. За да попълните проучването, трябва да използвате линка от поканата.

Първо ще трябва да отговорите на няколко профилиращи въпроса и в зависмост от Вашите отговори и фокусната група на проучването, ще ви помолим да продължите с проучването. След отговарянето на всички зададени от нас въпроси вие ще получите маркетингови точки за отделеното време.

Запазването на Вашата лична информация и анонимност са главен приоритет за нас. Стандартите, по които работим: „ESOMAR” за сферата на маркетинговите проучвания и „1998 Data Protection Act” за запазване на личните данни, ни задължават да пазим вашите лични данни и да не ги предоставяме на трети лица.

-----------------------------------------------------------------

 

© Copyright 2009 - 2011 проучване на пазара в България. All Rights Reserved.