::Home
::Navigating the Site
::Norway
::Sweden
::Denmark
::Finland
::Europe
::America
::Australia & New Zealand
::Asia
::Africa
::International surveys
::Contakt

Plaãeni anketa u Bosni-----------------------------------------------------------------

Talk Online
Talk je društvena platforma, na kojoj se članove poziva da učestvuju u anketama o različitim temama, od životnih potreba i financijskih odluka do socijalnih pitanja i kupovnih navika. Ankete poručuju za svoje potrebe medijske kuće, istraživačke agencije ili kompanije marketinških sektora. Zavisno od tipa upitnika, mogu da budu namijenjene cijeloj populaciji ili samo određenoj ciljnoj grupi. Svaka ispunjena anketa donosi određeni broj poena, koji u velikoj mjeri zavise od dužine i zahtjevnosti upitnika. Poeni mogu da se zamijene za razne vaučere ili donacije dobrotvornim organizacijama.

-----------------------------------------------------------------
 

© Copyright 2009 - 2018 Plaãeni anketa u Bosni. All Rights Reserved.