::Home
::Navigating the Site
::Norway
::Sweden
::Denmark
::Finland
::Europe
::America
::Australia & New Zealand
::Asia
::Africa
::International surveys
::Contact
Paid Online Surveys

Płatny ankiety online w Polska 1--------------------------------------------------------------------------------

Page 1, 2,--------------------------------------------------------------------------------

GlobalTestMarket


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triaba Poland
Join Triaba today, respond to surveys and earn between $0.50 to $5.5 for each online survey you complete.

--------------------------------------------------------------------------------

Get Paid To Take Surveys - Join e-Research-Global.com

Members pay no fees ever to join and to take online surveys for money. Free registration and membership for paid surveys.
Must be 16 years or older to join the e-Research-Global.com's Consumer Paid Surveys Panel to take paid surveys and earn money.
Members may participate in paid online surveys for money (online questionnaires for money), online focus groups and new product testing for money.
Members can refer new members using their member referral link, and be paid cash for their referral's completed surveys.
We send email invitations to take online surveys to make money. For our e-RG/Elite Panel a survey App is available for download. For some countries and languages there are also paid surveys for cash in the member's portal/account.
For a completed survey, members are paid with money as a reward. The amount of the cash reward varies from survey to survey depending on the time and difficulty of the online paid survey.

--------------------------------------------------------------------------------

swiatopinii


--------------------------------------------------------------------------------

Cenne Opinie


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YouGov


--------------------------------------------------------------------------------

Ciao Surveys


--------------------------------------------------------------------------------

Test&Vote


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Warunkiem wzięcia udziału w badaniu jest rejestracja. Aby się zarejestrować, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy. Konieczna jest odpowiedź na wszystkie pytania!

Po co nam te wszystkie dane?
Większość badań marketingowych wykonywana jest na zlecenie producentów. Każdy produkt, niezależnie od tego czy jest to gazeta czy proszek do prania, adresowany jest do określonej grupy konsumentów. Grupa ta opisana jest zazwyczaj takimi kryteriami jak: dochód, wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny.

Musimy więc uzyskać już na początku kilka podstawowych informacji, które dadzą Państwu szanse na wzięcie udziału w jak największej liczbie badań.

Do poszczególnych badań kwalifikowane będą osoby spełniające kryteria podane nam przez zleceniodawcę.

Na etapie rejestracji nie pytamy Państwa o adres. Będzie on nam potrzebny dopiero w momencie wysyłki wynagrodzeń.

--------------------------------------------------------------------------------


Biorąc udział w naszych badaniach rynku, możecie Państwo wpływać na decyzje największych działających w Polsce firm. Współdecydujecie i wpływacie na rozwój rynku

Badania, które prowadzimy są wykorzystywane przez banki, producentów i sprzedawców żywności i kosmetyków, dostawców internetu i wiele innych firm. Ankiety, w których będziecie Państwo brać udział wpływają na ich decyzje o kształcie nowych produktów oraz ulepszaniu usług i wyrobów sprzedawanych obecnie.br>
Dołączcie do nas
Każdy może zostać uczestnikiem naszego Klubu GfK. Aby zarejestrować się, wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz. Od tego momentu zdobywacie Państwo punkty i jesteście zapraszani do różnych badań. Gwarantujemy 100% anonimowości. Tu można zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych GfK Polonia


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 1, 2,--------------------------------------------------------------------------------
 

© Copyright 2009 - 2018 Płatny ankiety online w Polska. All Rights Reserved.